Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Ngô Quyền: Xác định 7 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022

16:46 11/01/2022

Chiều 11-1, quận Ngô Quyền tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đặng Văn Khởi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố; Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng, Ban đại diện HĐQT và phòng giao dịch NHCSXH quận Ngô Quyền đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đạt kết quả khả quan trên các mặt hoạt động, góp phần tịch cực vào ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến 31-12-2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn quận đạt 139.495 triệu đồng, tăng 20.502 triệu đồng so với cùng kỳ; Tổng số vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 32.636 triệu đồng, tăng 23,65% và đạt 102,3% so với kế hoạch giao; Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 138.668 triệu đồng, tăng 16,66%, với 3.221 khách hàng, thông qua 97 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bên cạnh đó, nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được truyền tải tới các tổ dân phố trên địa bàn các phường, dư nợ bình quân trên 1 hộ gia đình là 43 triệu đồng; tạo việc làm cho 1.162 lao động có thu nhập ổn định; giải quyết cho 112 học sinh sinh, viên vay vốn để đóng học phí và chi phí học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học nghề; hỗ trợ cho 14 hộ nghèo trên địa bàn 6 phường vay vốn để xây mới và sửa chữa nhà để ở theo Nghị quyết 52 của Hội đồng nhân dân thành phố; giải quyết cho 11 hộ gia đình vay vốn để mua nhà ở xã hội, xây mới nhà để ở; hỗ trợ cho 1 doanh nghiệp sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động với 250 lượt người lao động, số tiền là 1.105 triệu đồng...

Quang cảnh hội nghị

Nợ quá hạn nhận ủy thác đến 31-12-2021 là 317 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,23%/tổng dư nợ ủy thác, giảm 78 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong năm 2021, tuy bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhưng Phòng giao dịch NHCSXH quận Ngô Quyền luôn chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các phường thực hiện tốt việc vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách trên địa bàn đảm bảo thu nợ, giải ngân các nguồn vốn kịp thời cho nhân dân, hỗ trợ cho người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của chính phủ khôi phục kinh tế.

Năm 2022, Bám sát các văn bản chỉ đạo của HĐQT, của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Ngô Quyền xác định 7 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt kế hoạch tín dụng năm 2022; kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận; chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác và UBND 12 phường thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn giảm ở mức dưới 0,2%; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền về hiệu quả của tín dụng chính sách...

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông