2 cần trục giàn sẵn sàng phục vụ sản xuất

15:56 15/08/2017

Cảng Tân Vũ là cảng container lớn nhất miền Bắc với hệ thống cầu cảng dài 980,6m, tổng diện tích bãi chứa hàng khoảng 50ha. Bãi chứa hàng sử dụng cần cẩu giàn RTG là 24 block, trong đó có 2 block chuyên dụng làm hàng container lạnh.

Nhằm tăng cường năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container, tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực khai thác tại khu vực phía Bắc, Cảng Hải Phòng đã đầu tư 2 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu số 1 Cảng Tân Vũ.

Cần trục được sản xuất năm 2017 tại CHLB Đức, chuyên dùng để xếp dỡ container. Sức nâng 40/50 tấn, chiều cao nâng tính từ đỉnh đến đáy khung cẩu 30 m, độ sâu lấy hàng dưới mặt ray 12m, tầm với phía sông 40m, tầm với hậu 16m.

Cần cẩu phục vụ khai thác các tàu có chiều ngang xếp 14 hàng container, xếp cao 6 container trên mặt boong tàu.

Đến nay, Cảng Tân Vũ đã hoàn thành công tác lắp đặt và vận chuyền 2 cần trục giàn ra cầu tàu sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông