BCĐ thực hiện quy chế dân chủ CATP: Sơ kết công tác thực hiện dân chủ 6 tháng đầu năm

09:35 09/06/2018

Chiều ngày 8-6, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ CATP tổ chức phiên họp sơ kết công tác thực hiện dân chủ trong Công an Hải Phòng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP, Phó BCĐ thực hiện dân chủ CATP chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Phó BCĐ CATP phát biểu chỉ đạo phiên họp 

   6 tháng đầu năm 2018, Công an Hải Phòng đã chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các thông tư, quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong CAND, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo và CBCS các đơn vị. Công tác tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong Công an Hải Phòng được tổ chức đồng bộ, rộng khắp và thường xuyên, gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự phát huy hiệu quả trong công việc, hạn chế vướng mắc, phiền hà, bảo đám sự công khai, minh bạch trong hoạt động, giảm bớt tiêu cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tạo sự gắn bó mật thiết giữa công an và nhân dân, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ ANTT.

Quang cảnh phiên họp BCĐ thực hiện dân chủ CATP 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, CATP Hải Phòng triển khai 6 nhiệm vụ công tác thực hiện dân chủ, trong đó tập trung vào việc quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP về công tác dân chủ, như Chỉ thị số 11-CT/BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường thực hiện dân chủ trong CAND trong tình hình mới”, Chỉ thị số 04-CT/BCA ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong CAND”; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện dân chủ trong toàn lực lượng CATP.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận kết quả, thành tích công tác thực hiện dân chủ trong Công an Hải Phòng 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các thành viên trong BCĐ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị bám sát nhiệm vụ công tác thực hiện dân chủ 6 tháng cuối năm; kiện toàn, đề cao trách nhiệm của BCĐ, đồng thời công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân chủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBCS công an các đơn vị, địa phương, góp phần đẩy mạnh các mặt công tác XDLL của toàn lực lượng CATP.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông