Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: Quyết tâm thực hiện tự chủ bền vững

  14:39 09/10/2017

  Theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 23-8-2017 của UBND thành phố, từ ngày 1-9-2017, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thực hiện cơ chế tự chủ nhóm II: Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên..Xoay quanh sự thay đổi mang tính đột phá trên tại một bệnh viện Nhi khoa đầu ngành của thành phố, PV báo ANHP đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

  PGS.TS Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

  Phóng viên: Khi thực hiện cơ chế tự chủ nhóm II, trở thành đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên thì Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ có những cơ chế tự chủ cụ thể nào, thưa PGS.TS?

  PGS.TS Bùi Văn Chiến: Theo Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 23-8-2017 của UBND thành phố, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bước vào cơ chế tự chủ nhóm II - đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên với những quy định cụ thể là tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức bộ máy, tự chủ về nhân sự và tự chủ về tài chính.

  Theo đó, bệnh viện quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của bệnh viện, kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tham gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.

  Về tổ chức bộ máy, bệnh viện được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thế các khoa, phòng, trung tâm (không có tư cách pháp nhân) không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành của bệnh viện theo Quyết định 197/QĐ-SYT ngày 10-2-2015 của Sở Y tế Hải Phòng nếu đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Bệnh viện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc và xây dựng quy chế làm việc theo quy định để thực hiện.

  Tự chủ về nhân sự, bệnh viện xây dựng đề án vị trí làm việc hoặc đề án sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm, quyết định số lượng người làm việc, được tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động. Bệnh viện được ký hợp đồng thuê khoán đối với những công việc không cần bố trí lao động thường xuyên và các hoạt động dịch vụ khác…

  Tự chủ về tài chính, bệnh viện được sử dụng nguồn tài chính cho chi đầu tư phát triển theo quy định, chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ để chi thường xuyên như chi tiền lương, chi hoạt động chuyên môn, quản lý. Bệnh viện hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, được trích lập các quỹ theo quy định hiện hành. Về sử dụng các quỹ, bệnh viện thực hiện đúng theo quy định hiện hành về các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, phúc lợi, hỗ trợ khám chữa bệnh. Ngoài ra, bệnh viện cũng được tự chủ trong giao dịch tài chính như được mở các tài khoản giao dịch, vay vốn, huy động vốn theo quy định của pháp luật.

  Phóng viên: Với những cơ chế tự chủ như trên, trong thời gian tới, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ có những thay đổi gì trong tổ chức hoạt động?

  PGS.TS Bùi Văn Chiến: Để triển khai thực hiện cơ chế tự chủ nhóm II một cách bền vững, trong thời gian tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau

  Thực hiện tốt công tác chuyên môn trong khám, chữa bệnh cho trẻ em thành phố và vùng lân cận. Thực hiện đúng các quy trình chuyên môn, hạn chế tối đa tai biến y khoa. Tiếp tục đẩy nhanh triển khai các kỹ thuật cao tại bệnh viện. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng tốt, năng động, sáng tạo, đủ đáp ứng nhiệm vụ khám chữa bệnh.

  Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang và nâng cấp xây mới, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho các khoa phòng. Tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Quản lý tốt thu, chi tài chính, phân bổ các quỹ hợp lý, đảm bảo chi trả các khoản tiền lương, tiền công, các chế độ cho người lao động theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế sâu rộng

  Phóng viên: Thực hiện cơ chế tự chủ đặt ra cho Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng những thuận lợi và khó khăn gì?

  PGS.TS Bùi Văn Chiến: Quyết định về cơ chế tự chủ nhóm II mở ra cho Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng rất nhiều cơ hội nhưng cũng có những thách thức nhất định.

  Bệnh viện nhận được sự ủng hộ rất lớn, sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp, các sở, ban ngành thành phố và các bệnh viện, các trường đại học, cao đẳng y dược để bệnh viện có được thành công như ngày hôm nay. Với bề dày 40 năm xây dựng trưởng thành, bệnh viện đã có nhiều thành tích nổi bật, đóng góp không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em thành phố, là tiền đề để bệnh viện tự tin thực hiện cơ chế tự chủ nhóm II.

  Tuy nhiên, khi bước vào cơ chế tự chủ, áp lực về cơ chế tự chủ tài chính là rất lớn do bệnh viện không còn được ngân sách cấp như trước đây. Cơ sở vật chất của bệnh viện còn nhiều khoa phòng đã xuống cấp, hàng năm bệnh viện tốn nhiều kinh phí để cải tạo, sửa chữa. Cùng với đó, số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh ngày một tăng, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, nhiều khoa phòng và cán bộ y tế phải làm việc rất vất vả.

  Phóng viên: Trân trọng cảm ơn PGS.TS!

  Huyền Trâm thực hiện

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông