Biểu dương giáo viên, học sinh có thành tích

  16:32 20/08/2017

  Sáng 18-8, UBND huyện An Dương tổ chức tổng kết năm học 2016-2017, biểu dương các tập thể, giáo viên có học sinh giỏi và học sinh giỏi các cấp; triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

  Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích

  Lãnh đạo huyện trao giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích

  Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương tiếp tục thu được những kết quả đáng khích lệ. Quy mô giáo dục ổn định, giữ vững, tiếp tục phát triển.

  Đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng được bồi dưỡng, đào tạo bổ sung theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Chất lượng giáo dục được nâng lên, trong đó, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo, tỷ lệ học sinh vào lớp 1, lớp 6 đều đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

  Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,9%. Toàn huyện có 19 học sinh đoạt giải quốc gia, 128 học sinh đoạt giải cấp thành phố. Các trường THCS: An Dương, Đại Bản, Lê Thiện, An Hưng, An Đồng là những đơn vị có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

  Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong năm học 2017-2018, huyện An Dương tập trung thực hiện hiệu quả 5 giải pháp trọng tâm.

  Trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục gắn đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

  Nhân dịp này, 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và 142 học sinh giỏi các cấp được UBND huyện tặng giấy khen. Quỹ khuyến học huyện An Dương trao học bổng tặng 63 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

  KO

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông