Các đội an ninh kinh tế ký giao ước thi đua

20:46 20/04/2011

Sáng 18-4, Phòng An ninh kinh tế - CATP tổ chức phát động toàn đơn vị thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Trước đó, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù của đơn vị. Theo đó, cấp uỷ, BCH phòng tập trung lãnh đạo đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị, quán triệt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tổ chức cho toàn thể CBCS tự kiểm điểm việc chấp hành điều lệnh, nếp sống văn hóa và tinh thần phục vụ nhân dân; tự đề ra chỉ tiêu phấn đấu chấp hành điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Đơn vị còn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, kỷ luật lao động, chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều lệnh CAND; gắn việc xây dựng “Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh” với xây dựng đơn vị văn hóa và nếp sống văn hóa của cá nhân CBCS; đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố chỉnh trang phòng trực ban, tiếp khách, hòm thư góp ý tại trụ sở đơn vị... đảm bảo thực hiện thắng lợi cuộc vận động, góp phần xây dựng lực lượng An ninh Kinh tế chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đơn vị đã tổ chức cho các đội công tác ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông