Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong CSDLQG về DC thay Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

08:39 03/02/2023

Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, vừa qua, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã xây dựng hướng dẫn 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.

Sau đây, Ban Chuyên đề ANHP xin giới thiệu lần lượt 7 phương thức này để bạn đọc có thể nắm chắc, hiểu rõ và cùng thực hiện.

Phương thức thứ nhất: Công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự.

Ở phương thức này, cơ sở pháp lý được áp dụng là theo quy định tại các Điều 3, 20 Luật CCCD. CCCD thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân. Thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Khi công dân xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin cá nhân, nơi thường trú.

Thẻ CCCD gắn chíp là một loại giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú của công dân khi thực hiện TTHC

 

Theo đó, người dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp là một loại giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện TTHC, dịch vụ công. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ CCCD gắn chíp khi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Các thông tin trên mặt thẻ CCCD, gồm: Số CCCD (chính là số định danh cá nhân); Ảnh chân dung; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Quê quán; Nơi thường trú; Ngày, tháng, năm hết hạn; Đặc điểm nhân dạng; Vân tay; Ngày, tháng, năm cấp thẻ; Họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ.

Phương thức thứ hai: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRcode trên thẻ CCCD đã được kết nối trực tuyến với CSDLQG về DC để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Ở phương thức này, cơ sở pháp lý được vận dụng là theo Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23-1-2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCC: “a) Mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin: ... mã QR; b) mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin sau: ....; chíp điện tử”.

Và theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQG về DC bằng hình thức sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRCode trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân trong hồ sơ TTHC.

Theo đó, khi tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công sử dụng thiết bị đọc mã QRcode trên thẻ CCCD (theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 46/QĐ-TTTT ngày 18-1-2022 ban hành hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc mã QRCode) để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân được hiển thị trên thiết bị trong hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh, không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ CCCD gắn chíp.

Các thông tin trong mã QRCode được hiển thị trên thiết bị đọc mã QRCode gồm: Số CCCD; số CMND 9 số; Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Nơi thường trú; Ngày cấp CCCD.

KC (còn nữa)

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông