CAQ Hải An với 7 biện pháp thực hiện điều lệnh CAND

20:46 20/04/2011

Ngày 13-4, CAQ Hải An tổ chức lễ phát động toàn đơn vị thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.

Trung tâm trụ sở hành chính quận Hải An
Trung tâm trụ sở hành chính quận Hải An

Để thực hiện tốt cuộc vận động trên, CAQ Hải An đã xây dựng 7 biện pháp cụ thể, thiết thực. Theo đó, CAQ sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến toàn thể CBCS về cuộc vận động; tập trung xây dựng tư thế, tác phong chính quy; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự; chấn chỉnh và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân CBCS; phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống…

Trước đó, BCH Công an quận đã thành lập Ban chỉ đạo, thực hiện cuộc vận động do đồng chí Trưởng CAQ làm trưởng ban và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động, tập trung chỉnh huấn, chỉnh quân trong toàn lực lượng, quyết tâm khắc phục tồn tại về thực hiện điều lệnh CAND và giao tiếp ứng xử với nhân dân. Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả nhận thức và hành động từ cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đến CBCS trong chấp hành điều lệnh và xây dựng nếp sống văn hoá. 

ĐỖ HIẾU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông