CAQ Lê Chân hoàn thành kiểm tra chất lượng CSKV 2009

16:39 19/10/2009

Từ ngày 1-10 đến 17-10, BCH Công an quận Lê Chân đã thành lập Hội đồngkiểm tra chất lượng CSKV tại 15/15 phường trên địa bàn quận.

Kiểm tra tại phường Lam Sơn
Kiểm tra tại phường Lam Sơn

100% CSKV ở mỗi đơn vị đều thực hiện kiểm tra hai nội dung: kiểm tra giấy tờ sổ sách liên quan đến công tác nghiệp vụ của CSKV và lấy ý kiến tham gia góp ý của nhân dân về lực lượng CSKV. Kết quả, đến nay 15/15 (100%) công an phường đã được kiểm tra.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra nhằm đánh giá đúng phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ CSKV, qua đó đề ra biện pháp đào tạo, tập huấn, sắp xếp, bố trí CSKV góp phần xây dựng lực lượng này vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có tác phong sâu sát hơn với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân.


NGỌC HÀ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông