CATP quán triệt kết quả Đại hội Đảng XI

15:06 24/01/2011

Chiều 21-1, Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hải Phòng tổ chức hội nghị cán bộchủ chốt thông báo nhanh tình hình, kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lầnthứ XI. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc CATP, tập thểlãnh đạo các đơn vị CATP, các đồng chí trong Ban công tác thanh niên,Ban công tác phụ nữ CATP, CA các quận, huyện. Đại tá Đỗ Hữu Ca - Uỷviên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP - chủ trì hội nghị.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI họp từ 11 đến 19-1 với những nhiệm vụ quan trọng xây dựng Cương lĩnh chính trị đưa đất nước ta phát triển bền vững trong thời kỳ quá độ lên CNXH; chiến lược phát triển KTXH với mục tiêu đưa đất nước ta đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp phát triển; kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; tiến hành bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cho phù hợp với xu thế thời đại; bầu BCH Trung ương Đảng khoá mới đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xây dựng đất nước phát triển cùng nhiều nội dung quan trọng khác, nhiều vấn đề đặt ra để giải quyết, phải thảo luận.

Là một trong những đại biểu đi dự Đại hội, đồng chí Giám đốc CATP đã có những nhận xét xác đáng về các hoạt động của Đại hội, hoạt động của tổ đại biểu Hải Phòng, về vấn đề nhân sự Đại hội; lực lượng CAND vinh dự có 8 đồng chí được bầu vào BCH Trung ương Đảng khoá XI...

Sau khi thông báo kết quả Đại hội, đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành ngay kế hoạch tuyên truyền về tình hình và kết quả Đại hội để quán triệt tới các đảng viên, CBCS trong đơn vị nhận thức đúng và đầy đủ, thấy hết ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội, tạo không khí thi đua phấn khởi trong toàn lực lượng, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI.


NP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông