Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động: Quy định về tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động

09:49 27/12/2023

Điều 26, Chương III, Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15, được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khóa XV, ngày 14-6-2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động”.

Theo đó, Công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tự nguyện thì được tuyển chọn vào Cảnh sát cơ động. Cảnh sát cơ động được ưu tiên tuyển chọn công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, tài năng phù hợp để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát cơ động. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này.

Quy định về tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động là điểm mới của Luật so với Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Quy định trên xuất phát từ tính chất đặc thù của Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

Bên cạnh những tiêu chuẩn chung theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018 như: phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thì cần có những quy định riêng, mang tính đặc thù phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động. Do vậy, tại khoản 2, Điều 26 Luật Cảnh sát cơ động đã bổ sung quy định Cảnh sát cơ động được ưu tiên tuyển chọn công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, tài năng phù hợp để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát cơ động.

Việc bổ sung quy định này nhằm tuyển chọn được cán bộ, chiến sĩ đã được đào tạo, có trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, tài năng phù hợp với tính chất đặc thù công tác của Cảnh sát cơ động.

Đồng thời, đây cũng là chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ xây dựng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các quy định cụ thể về chính sách ưu tiên tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động, Luật giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết để đảm bảo phù hợp với điều kiện và yêu cầu công tác của Cảnh sát cơ động theo từng thời kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ được Luật giao, ngày 28/2/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BCA quy định tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Trong đó Thông tư đã quy định tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và chuyển sang chế độ chuyên nghiệp vào Cảnh sát cơ động; tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, tài năng phù hợp để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát cơ động, góp phần xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Công an.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông