Chuyên mục Luật Cư trú: Có 4 hình thức thực hiện khai báo tạm vắng

14:40 31/05/2022

Để hướng dẫn cụ thể hình thức thực hiện khai báo tạm vắng quy định tại khoản 3, Điều 31, Luật Cư trú năm 2020, bên cạnh việc thực khai báo trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân cư trú hoặc khai báo qua điện thoại, phương tiện điện tử, tại Điều 16, Thông tư 55/2021/TT-BCA đã bổ sung và hướng dẫn cụ thể các hình thức thực hiện khai báo tạm vắng gồm:

(1) Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

(2) Số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

(3) Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

(4) Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan đăng ký cư trú như sau:

“Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo hoặc niêm yết công khai địa điểm, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, tên ứng dụng trên thiết bị điện tử tiếp nhận khai báo tạm vắng”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông