Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 10 chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy

14:53 20/03/2023

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, đã bổ sung và quy định cụ thể nhiều chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy.

Cụ thể, tại Điều 3 của Luật này quy định về “Chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy” như sau:

Một là. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy; kết hợp với  phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. 

Hai là. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống  ma túy; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng,  chống ma túy. 

Ba là. Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy. 

Bốn là. Cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy  công lập được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ,  địa bàn hoạt động theo quy định của Chính phủ. 

Năm là. Bảo vệ, hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy. 

Sáu là. Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma  túy; khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Bảy là. Bảo đảm kinh phí cai nghiện ma túy bắt buộc; hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma túy tự nguyện, kinh phí quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Tám là. Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào hoạt động cai  nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng, chống tái nghiện ma túy được miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Chín là. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng  công nghệ cao trong phòng, chống ma túy. 

Mười là. Khen thưởng cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma túy. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông