Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng, bất động sản

15:27 06/11/2023

Tại Điều 32, Mục 2, Chương II, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng”.

Theo đó, trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng sẽ có 8 dấu hiệu đáng ngờ được Luật chỉ rõ như sau:

Một là. Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng.

Hai là. Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác.

Ba là. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng.

Bốn là. Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu điểm kinh doanh trò chơi có thưởng chuyển thành séc có giá trị lớn bất thường.

Năm là. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước thành tiền mặt.

Sáu là. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường và nhờ bên thứ ba đặt cược hộ.

Bảy là. Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Tám là. Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác.

Cũng tại Điều 33 mục này của Luật đã đưa ra 4 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm:

Một là. Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý.

Hai là. Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả.

Ba là. Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan đến bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân.

Bốn là. Giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông