Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VII Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT

15:26 14/03/2023

Tại khoản 5, Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, đã quy định rõ các hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo.

Theo đó sẽ có 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực này bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng gồm:

a) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao;

b) Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao;

c) Mang trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc mang vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

          Cùng với việc quy định định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo, thì tại khoản 6, Điều 11 của Nghị định này cũng nêu rõ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ được xử lý, xử phạt theo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

          Và tại khoản 7, Điều 11 của Nghị định đã đưa ra các hình thức xử phạt bổ sung như sau:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các điểm d và đ khoản 1; các điểm a, b, c, e và g khoản 2; các điểm a, c, d, đ, e, h, i và k khoản 3; các điểm a, b, c, d, đ, e, h và i khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép sử dụng, Giấy xác nhận đăng ký vũ khí, công cụ hỗ trợ từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm e, khoản 2 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo hoa từ 9 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a, khoản 2 và các điểm b, k, khoản 3 Điều này.

Đáng chú ý, tại khoản 8 Điều này của Nghị định đã quy định rõ các biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo như sau:

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm b và c khoản 2; các điểm a, b, c, d, đ, e và k khoản 3; các điểm a, c, d, e và i khoản 4 và điểm a, khoản 5 Điều này;

c) Buộc nộp lại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo đối với hành vi quy định tại điểm o, khoản 2 Điều này.”

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông