Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Quy định về thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu CCHT

17:05 18/10/2022

Nếu như Điều 53, Chương V, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định rõ thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ thì Điều 54 của Luật quy định cụ thể về thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ. Theo đó, Luật quy định cụ thể như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ đối với  tổ chức, doanh nghiệp không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ;

- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ.

b) Hồ sơ lập thành 1 bộ và nộp tại cơ quan Công an có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ có thời hạn 30 ngày.

c) Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ đối với tổ  chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo  quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông