Công an huyện Cát Hải: Tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước

20:49 10/10/2023

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trong lực lượng Công an là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong Kế hoạch công tác năm 2023 và những năm tiếp theo, Công an huyện Cát Hải đã phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn đối với công tác CCHC. Từ đó, góp phần giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS khi tiếp xúc với Nhân dân và ý thức chấp hành điều lệ CAND.

Theo đó, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xác định công tác CCHC phải gắn liền với công tác xây dựng lực lượng Công an huyện chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phải gắn kết chặt chẽ giữa công tác CCHC trong CAND với việc thực hiện công tác chuyển đổi số, CCHC nhà nước; phải hướng tới mục tiêu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của công tác CCHC, mọi người dân phải được hưởng lợi từ công tác CCHC.

Lãnh đạo đơn vị cũng xác định rõ trách nhiệm mỗi CBCS trong đơn vị phải thực sự coi trọng công tác CCHC, phải thay đổi trong lề lối, tác phong, phương pháp làm việc cũng như trong thực hiện TTHC, phải thường xuyên đổi mới trong cách làm việc, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện TTHC; trong đó, lãnh đạo, chỉ huy phải thực sự nêu gương trong công tác CCHC. Đồng thời, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xác định giải pháp có tính chất đột phá, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng một nền hành chính công thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của công tác CCHC.

 

Công an huyện phối hợp Huyện Đoàn Cát Hải hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Để công tác CCHC nhà nước trong lực lượng Công an đạt được hiệu quả tốt nhất, thời gian qua, Công an huyện Cát Hải đã không ngừng tham gia cải cách thể chế thông qua thực hiện nghiêm việc rà soát TTHC theo yêu cầu của các phòng chức năng Công an thành phố; nghiêm túc phổ biến đến toàn thể CBCS trong đơn vị để cùng đóng góp ý kiến, đề xuất với các cơ quan chức năng xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về TTHC.

Công tác nghiên cứu, tham gia các văn bản pháp luật là nội dung quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy phạm pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn; tạo cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện công tác cải cách hành chính. Với quan điểm đó, đơn vị đã chỉ đạo tham gia xây dựng, góp ý trên 20 lượt ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ…

Với tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã triển khai việc lấy phiếu đo lường sự hài lòng của người dân đối với TTHC; trực tiếp lấy ý kiến của người dân về TTHC trong CAND; thường xuyên rà soát TTHC và đề xuất bổ sung, cắt giảm, sửa đổi theo quy định. Đơn vị đã xây dựng bộ phận 1 cửa và 1 cửa liên thông đặt tại UBND huyện và thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC tại đơn vị; triển khai việc lấy phiếu đánh giá đo lường sự hài lòng đối với trên 300 lượt công dân, đa số người dân đều có phản hồi tốt về việc thực hiện TTHC tại đơn vị. 

 

Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID 

Với mục tiêu, quan điểm xác định năm 2023 là năm bản lề, có tính chất quyết định đến việc thực hiện Đề án 06/CP; đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện Đề án như tham mưu UBND huyện triển khai 4 mô hình điểm về thực hiện Đề án số 06/CP trên địa bàn huyện; triển khai nhiều điểm hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; phối hợp với Công ty Viettel cấp phát sim, điện thoại miễn phí cho người dân có khó khăn về thiết bị kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2…

Kết quả, huyện Cát Hải đã hoàn thành việc cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trên 25.000 cá nhân, vượt chỉ tiêu Bộ Công an và Công an thành phố giao, Cát Hải là đơn vị đầu tiên của thành phố hoàn thành chỉ tiêu được giao (hoàn thành ngày 12/6/2023, trước mục tiêu chung của thành phố 1 tháng). 

Đơn vị cũng đẩy mạnh việc thực hiện chia sẻ kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo yêu cầu bảo đảm liên thông, đồng bộ, tăng cường phối hợp với các đơn vị như Bảo hiểm xã hội, Hội Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ thực hiện việc rà soát, làm sạch dữ liệu và từng bước làm giàu dữ liệu.... 

Một điểm nhấn trong công tác CCHC nhà nước trên địa bàn đó là Công an huyện đã phối hợp với các phòng, ban, chuyên môn của huyện Cát Hải thực hiện việc vận hành và đưa vào sử dụng đối với phần mềm quản lý lưu trú trên địa bàn huyện Cát Hải, đã thực hiện việc cấp tài khoản cho trên 100 cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện; việc đưa vào sử dụng phần mềm là một điểm đột phá trong công tác quản lý nhà nước, công tác CCHC nói chung và có tác dụng hiệu quả trong việc chống thất thu ngân sách trên địa bàn.  

Thời gian tới, Công an huyện Cát Hải tiếp tục quán triệt các chỉ đạo về công tác CCHC trong CAND; đẩy mạnh CCHC trong nội bộ đơn vị, trước hết là trong các lĩnh vực ưu tiên đẩy mạnh CCHC. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục xác định trọng tâm của CCHC là hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác giải quyết TTHC trong nội bộ đơn vị; hướng tới xây dựng nền hành chính của đơn vị thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị tăng cường việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác cải CCHC và xây dựng đội ngũ cán bộ, phải thực sự chuyên nghiệp, tận tình, phục vụ người dân; có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống nghiệp vụ. 

 Lan Phương

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông