Công an quận Kiến An: Tiếp nhận, giải quyết 931 hồ sơ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

17:41 03/05/2023

Từ đầu năm đến nay, triển khai công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, CAQ Kiến An đã chú trọng thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), tập trung thực hiện tốt Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, đẩy mạnh việc số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

Mặt khác, đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, góp phần hiện đại hoá nền hành chính, công khai, minh bạch TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn quận.

CAQ Kiến An tiếp nhận, giải quyết 1.807 hồ sơ trong lĩnh vực cấp, quản lý CCCD

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06/CP được Công an quận đẩy mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về lợi ích mà dịch vụ công mang lại, từ đó giúp người dân tin tưởng, tích cực tham gia giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Chỉ tính riêng quý I năm nay, Công an quận Kiến An đã tiếp nhận, giải quyết  710 hồ sơ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; 1.807 hồ sơ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân; 931 hồ sơ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; 5 hồ sơ trong lĩnh vực PCCC, CNCH; 1 hồ sơ trong lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Công tác tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ của đơn vị đảm bảo đúng quy định, nhanh chóng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông