Công an thành phố: Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022

17:05 09/11/2022

Thực hiện Công văn số 3356/BCA-V01 ngày 23-9-2022 của Bộ Công an về việc phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022; Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự CATP (Ban chỉ huy ƯPT) yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 442/KH-CAHP-BCH ngày 19-4-2022 của Ban Chỉ huy ƯPT CATP về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trong lực lượng CATP năm 2020 và các văn bản có liên quan.

Theo đó, Ban Chỉ huy ƯPT CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ sau:

Một là. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải xác định công tác này là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an, Quân đội giữ vai trò xung kích, tuyến dầu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý tập trung chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị. Đối với các địa bàn có điều kiện thực tế, nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai, lãnh đạo Công an các địa phương cần tập trung, chỉ đạo sâu sát, chủ động, đảm bảo các điều kiện sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, thiên tai xảy ra; quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng đảm bảo yêu cầu, nội dung chỉ đạo của cấp trên.

Hai là. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai, nhất là công tác nắm hộ, nắm người, tuyên truyền, vận động và giải quyết các tình huống phát sinh về thiên tài ngay từ cơ sở. Phối hợp với các lực lượng di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra....

Ba là. Chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của đơn vị, địa phương sát với tình hình thực tế, theo từng cấp độ rủi ro thiên tai đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản gắn với các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, TTATXH, TTATGT; bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai, sự cố khi có yêu cầu;

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các công trình trọng điểm, cơ quan Đảng, chính quyền, trụ sở làm việc, doanh trại, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, công trình thông tin liên lạc, nơi lưu giữ và hồ sơ, tài liệu, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế do lực lượng Công an canh gác, bảo vệ; bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, sự cố.

Bốn là. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình

hình thiên tai, sự cố để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Khẩn trương điều tra làm rõ và tham mưu chỉ đạo giải quyết, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc, các đối tượng lợi dụng tình hình thiên tai, lụt, bão, tai nạn, dịch bệnh phức tạp để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Năm là. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai công tác ứng phó với thiên tai. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, tổ chức thực hiện của lực lượng ở địa bàn cơ sở. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phản ánh hình ảnh, hoạt động của lực lượng CAND trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Quan tâm làm tốt chế độ, chính sách đối với CBCS trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống thiên tai. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trực ban nghiêm túc, bảo đảm quân số, sẵn sàng phương tiện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; báo cáo tình hình, kết quả về Giám đốc CATP, Ban Chỉ huy ƯPT CATP qua Phòng Tham mưu - Trung tâm Thông tin chỉ huy, điện thoại: 069.2786.112, 0225.3842.298…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông