Công an thành phố: Tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ

18:18 15/05/2020

3 năm qua, toàn lực lượng Công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Giám đốc CATP thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong lực lượng Công an thành phố.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng luyện tập võ thuật CAND

Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND. Theo đó, Đội điều lệnh đã tập trung vào kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, thực hiện quy trình, chế độ công tác; thực hiện chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, quân số làm việc; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nếp sống văn hóa nhất là văn hóa trong giao tiếp, ứng xử; việc chấp hành kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự nội vụ vệ sinh cơ quan, chú trọng việc kiểm tra việc ghi Sổ Nhật ký công tác của CBCS và việc kiểm tra, phê duyệt của lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị...

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Công an thành phố về phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ, chiến sỹ vi phạm trong lực lượng CAHP; chủ động nắm chắc tình hình để làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, chiến sỹ sai phạm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo đơn vị có cán bộ, chiến sỹ sai phạm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông