Công an tỉnh Hải Dương với cuộc vận động lớn

09:48 19/05/2017

Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh trao cờ tặng tập thể

Ngay từ đầu năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an về phát động cuộc vận động lớn “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương đề ra các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Cuộc vận động.

Trong đó, lưu ý xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; xây dựng các quy định về quy tắc ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với nhân dân...

Cuộc vận động sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị và toàn thể CBCS đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh người CAND, ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân của Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, để thực hiện tốt chương trình hành động, đưa cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đi sâu vào nếp sống, chiến đấu của CBCS; công an tỉnh chủ động nắm chắc các mặt về tình hình ANTT; tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiềm chế và làm giảm phạm pháp hình sự; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nhất là siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ CBCS.

Với những hành động, tiêu chí cụ thể của cuộc vận động, Công an tỉnh tiếp tục rèn luyện cho CBCS có phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn có ý thức học hỏi vươn lên, không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ mọi mặt trong các lĩnh vực công tác, thực sự góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và TTATXH...

Thủy Chung

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông