Để thanh bảo kiếm mãi sắc bén, vì Đảng, vì nước, vì dân

15:43 29/12/2022

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trong chuyến làm việc tại TP Hải Phòng tháng 7/2022

          Đánh giá việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Công an Việt Nam là Công an Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ, được Nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ.

          Thực tiễn càng minh chứng, trên suốt chặng đường 77 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND luôn thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

          Trên hành trình đó, đóng góp của lực lượng CATP Hải Phòng là vô cùng to lớn. Là lực lượng vũ trang cách mạng từ Nhân dân mà ra, CATP Hải Phòng luôn xác định rõ vị trí, trách nhiệm, dựa vào Nhân dân, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

          Lịch sử đã ghi nhận, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CATP Hải Phòng đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ANTT vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của lực lượng CAND, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Tuy nhiên, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra, trong tình hình chính trị, an ninh thế giới còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta cùng nhiều vấn đề phát sinh khác, đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mới và thách thức lớn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, cũng như tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

          Ở trong nước, chúng ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, đó là: Tệ tham nhũng, tiêu cực chưa được giải quyết triệt để; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn hiện hữu; đâu đó vẫn còn hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

          Trong bối cảnh tình hình đó, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đòi hỏi lực lượng CAND phải luôn luôn cảnh giác, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang; nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lực lượng Công an TP Hải Phòng tuần tra bảo vệ ANTT.

          Với tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán, Nghị quyết 12-NQ/TW nêu rõ: Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an.

          Nghị quyết tiếp tục khẳng định CAND là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong chuyến công tác và làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng mới đây, đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an xác định lại một lần nữa, đối với lực lượng CAND, trong bối cảnh tình hình hiện nay, phải hiểu rõ tiêu chí thế nào là chính quy, thế nào là tinh nhuệ, thế nào là hiện đại.

Để trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng CAND phải thật sự chính quy, thật sự tinh nhuệ, thật sự hiện đại, phấn đấu đưa Việt Nam là quốc gia ổn định bậc nhất khu vực và thế giới, mọi người phải được sống, làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện.

          Về vấn đề này, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng Công an cần: “Phải luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ty tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung”.

          Cùng với đó phải kiên quyết đấu tranh quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an. Đảm bảo thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh, tuyệt đối không được cậy quyền, cậy thế, lợi dụng cương vị và nghiệp vụ công tác để làm những việc bất chính.

          Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Toàn thể lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

          Tin tưởng rằng, với thành tích vẻ vang suốt chiều dài lịch sử cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, CATP Hải Phòng nói riêng và toàn lực lượng CAND nói chung sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu xây dựng lực lượng thực sự chính quy, thực sự tinh nhuệ, thực sự hiện đại như tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông