Điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời đối với một số tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố

09:30 06/10/2019

Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời đối với một số tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

Phương án phân luồng tổng thể

TT

Tên đuờng

Điểm đầu (1)

Điểm cuối (2)

Phân luồng cũ

Phân luồng mới

1

Hoàng Văn Thụ

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Nút giao với đường Điện Biên Phủ

Một chiều từ (2) đến (1) đối với tất cả các phương tiện

Một chiều từ (1) đến (2) đối với tất cả các phương tiện

2

Hoàng Văn Thụ (đoạn trước quán hoa Trung tâm)

Nút giao với đường

Nguyễn Đức Cảnh

Nút giao với đường Quang Trung

Hai chiều với tất cả phương tiện

Một chiều với tất cả các phương tiện từ (1) đến (2)

3

Đinh Tiên Hoàng

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Nút giao với đường Điện Biên Phủ

Một chiều từ (1) đến (2) đối với tất cả các phương tiện

Một chiều từ (2) đến (1) đối với tất cả các phương tiện

 

 

4

Đinh Tiên Hoàng (đoạn cạnh quảng trường NHL)

Nút giao với đường Trần Phú

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Hai chiều với tất cả phương tiện

Một chiều với tất cả các phương tiện từ (2) đến (1)

5

Lê Đại Hành

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Nút giao với đường Hồ Xuân Hương

Một chiều từ (2) đến (1) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

Một chiều từ (1) đến (2) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

6

Minh Khai

Nút giao với đường Hoàng Diệu

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Một chiều từ (2) đến (1) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

Một chiều từ (1) đến (2) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

7

Lý Tự Trọng

Nút giao với đường Hoàng Diệu

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Một chiều từ (1) đến (2) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

Một chiều từ (2) đến (1) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

8

Trần Hưng Đạo

Nút giao với đường Đinh Tiên Hoàng

Nút giao với đường Hoàng Văn Thụ

Hai chiều đối với tất cả các phương tiện

Một chiều từ (1) đến (2) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

 

Các giai đoạn thực hiện

Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh phân luồng theo 2 giai đoạn, như sau:

Giai đoạn 1: Thực hiện sau khi cầu Hoàng Văn Thụ được khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng

- Thời gian thực hiện: Sở Giao thông vận tải lựa chọn thời điểm thực hiện cụ thể sau khi đã thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

 

TT

Tên đường

Điểm đầu

(1)

Điểm cuối (2)

Phân luồng cũ

Phân luồng mới

1

Hoàng Văn Thụ

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Nút giao với đường Điện Biên Phủ

Một chiều từ (2) đến (1) đối với tất cả các phương tiện

Một chiều từ (1) đến (2) đối với tất cả các phương tiện

2

Hoàng Văn Thụ (đoạn trước quán hoa Trung tâm)

Nút giao với đường

Nguyễn Đức Cảnh

Nút giao với đường Quang Trung

Hai chiều với tất cả phương tiện

Một chiều với tất cả các phương tiện từ (1) đến (2)

3

Đinh Tiên Hoàng

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Nút giao với đường Điện Biên Phủ

Một chiều từ (1) đến (2) đối với tất cả các phương tiện

Một chiều từ (2) đến (1) đối với tất cả các phương tiện

4

Đinh Tiên Hoàng (đoạn cạnh quảng trường NHL)

Nút giao với đường Trần Phú

Nút giao với đường Trần Hưng Đạo

Hai chiều với tất cả phương tiện

Một chiều với tất cả các phương tiện từ (2) đến (1)

5

Trần Hưng Đạo

Nút giao với đường Đinh Tiên Hoàng

Nút giao với đường Hoàng Văn Thụ

Hai chiều đối với tất cả các phương tiện

Một chiều từ (1) đến (2) đối với ô tô, hai chiều với xe máy, xe đạp xe thô sơ

 

Giai đoạn 2:

Thực hiện phân luồng các tuyến Lê Đại Hành, Minh Khai, Lý Tự Trọng theo phương án phân luồng tổng thể tại Phương án phân luồng tổng thể nêu trên.

Thời gian thực hiện: Sau khi đã hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp cải tạo các tuyến kết nối với cầu Hoàng Văn Thụ, bao gồm Thất Khê, Cù Chính Lan, đường ven sông cấm, Bến Bính, tuyến đường kết nối từ cầu Hoàng Văn Thụ đến đường tỉnh 359.

Về biện pháp cải tạo hạ tầng giao thông khi thực hiện phân luồng, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý Sở Giao thông vận tải thực hiện xén hè, mở rộng các nút giao: Hoàng Văn Thụ - Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ.

Đối với nút giao Hoàng Văn Thụ - Trần Hưng Đạo (phía trước Nhà hát lớn thành phố), Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi tình hình giao thông sau khi điều chỉnh phân làn, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Giao Sở Giao thông vận tải tố chức triển khai cụ thể thực hiện việc phân luồng; phối họp với Công an thành phố, UBND các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền điều tiêt giao thông, hướng dẫn người dân tham gia giao thông trong những ngày đầu thực hiện việc phân luồng. Căn cứ tình hình giao thông thực tế, chủ động điều chỉnh việc phân luồng cho phù hợp.

TK

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông