Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng): Giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng

18:06 16/08/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng) đã chú trọng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng; sơ kết các Nghị quyết của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên.

Tuổi trẻ phường Thượng Lý góp ý tại cuộc đối thoại với lãnh đạo phường

 

Đáng chú ý, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Quy chế đối thoại giữa chính quyền với thanh niên nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của thanh niên. Cung cấp cho thanh niên các thông tin về chủ trương, chính sách, quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Từ đó, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH, bảo đảm ANCT, TTATXH của địa phương; củng cố, tăng cường niềm tin của thanh niên đối với sự chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền phường. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với thanh niên, phát huy quyền của thanh niên được tham gia góp ý trực tiếp, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Cũng trong nhiệm kỳ, cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên” được Đoàn phường chú trọng đẩy mạnh. Đơn vị đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, có 38 đoàn viên vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông