Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng): Xây dựng lớp thanh niên có lối sống đẹp

18:41 26/04/2022

Nhiệm kỳ qua (2017-2022), xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, hàng đầu, Ban Chấp hành Đoàn phường Thượng Lý (Hồng Bàng) luôn bám sát chủ đề công tác từng năm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương chú trọng đẩy mạnh nội dung giáo dục toàn diện, đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền nhằm bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hướng đến mục tiêu xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng.
Ra mắt BCH Đoàn Thanh niên phường Thượng Lý khoá 2022-2027

Theo đó, đơn vị đã tăng cường chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, lý luận chính trị, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sân khấu hóa, các hội thi, hội diễn để thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết về công tác thanh niên, cụ thể hóa các nội dung của chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW , Chỉ thị số 05-CT/TW , Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, giai đoạn 2018-2022”;  Kết luận số 05 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động tiêu biểu như: chương trình “Tọa đàm Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới giai đoạn 2019- 2022”; diễn đàn “Tuổi trẻ phường Thượng Lý học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng bộ tiêu chí thanh niên Thượng Lý “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, thân thiện, nói đi đôi với làm”…

Đặc biệt năm 2021 là dấu mốc quan trọng diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, ĐVTN trên địa bàn phường đã phát huy vai trò, khẳng định tính xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử thông qua các phần việc cụ thể như:

Tham mưu giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường khóa IX; vận động ĐVTN, nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực trên mạng xã hội; thành lập đội tuyên truyền lưu động vận động ĐVTN và nhân dân tích cực tham gia Ngày bầu cử; làm tờ rơi, hỗ trợ các tổ bầu cử niêm yết danh sách cử tri, lý lịch ứng cử viên và khánh tiết trang trí tổ bầu cử và triệu tập ĐVTN tham gia các tổ bầu cử…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông