Đoàn Thanh niên Công an thành phố: Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh

08:18 02/08/2022

Thời gian qua, nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, Đoàn Thanh niên Công an thành phố ban hành, triển khai nghiêm túc Quy chế làm việc Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn Công an thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CATP nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã tổ chức thành công 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn; cử cán bộ Đoàn tham gia các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn do Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức.

Triển khai bài bản, cụ thể Hướng dẫn đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn hằng năm gắn với quy trình bình xét, công nhận danh hiệu Chi đoàn “Văn hoá, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”, Người đoàn viên “Văn hoá, kỷ cương, trách nhiệm” và Chương trình rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND Việt Nam.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn chủ chốt các cấp trong lực lượng được quan tâm củng cố, kiện toàn, đảm bảo đúng quy trình. Đáng chú ý, căn cứ vào đề án Kiện toàn tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong CAND, đơn vị đã báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phê duyệt đề án Kiện toàn tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an Hải Phòng, triển khai thực hiện tới Công an các đơn vị, địa phương.

Sau khi kiện toàn, với mô hình mới, Đoàn Thanh niên Công an thành phố có 33 đầu mối trực thuộc, 15 Đoàn Thanh niên Công an các quận, huyện; số cán bộ, đoàn viên tăng thêm trên 600 đồng chí từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chuyển về.

Mặt khác, công tác tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật được Đoàn Thanh niên Công an thành phố tiến hành chính xác, khách quan. Từ đó, khuyến khích, động viên được đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên hăng hái tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông