Góp phần xây dựng Công an Hải Phòng vững mạnh

17:11 17/01/2017

 

Khối XDLL tham mưu CATP tổ chức Hội thi điều lệnh, quận sự, võ thuật CAND (Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó giám đốc CATP trao giấy khen tặng các đơn vị)

Khối XDLL tham mưu CATP tổ chức Hội thi điều lệnh, quận sự, võ thuật CAND

(Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó giám đốc CATP trao giấy khen tặng các đơn vị)

Với việc phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” theo chủ đề năm “Đoàn kết - Kiên cường - Kỷ cương - Hiệu quả”, 5 đơn vị khối XDLL đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các trọng trách được giao; góp phần xây dựng lực lượng CAHP trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại...

Năm 2016, Phòng PX13 - CATP đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp một cách kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đơn vị đã phát huy tinh thần sáng tạo, có những giải pháp tốt trong thực hiện các công trình, phần việc như “Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh” theo đúng quy định của Bộ Công an; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn CBCS.

Trong năm, đơn vị đã tổ chức hoàn thiện chương trình trung cấp lý luận chính trị cho gần 300 cán bộ; đề xuất Hội đồng lương Bộ Công an, CATP thăng cấp bậc hàm, nâng lương, chuyển loại lực lượng cho CBCS đủ tiêu chuẩn. Bằng nhiều công trình, phần việc trên, Phòng PX13 đã góp phần tích cực giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý, phát huy tối đa năng lực, hiệu quả công tác của CBCS trên từng lĩnh vực, vị trí công tác...

Với chức năng đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS trong lực lượng CATP, năm qua, Phòng PX14 - CATP phối hợp chặt chẽ với các học viện, trường CAND quản lý, vận hành 6 lớp (với 855 học viên) hệ vừa học, vừa làm, trong đó 3 lớp đã bế giảng khóa học; tổ chức huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ; phối hợp với Phòng PX15-CATP và trực tiếp tập huấn điều lệnh - quân sự - võ thuật cho cán bộ chỉ huy công an các phường, đồn, đội, trạm... theo đúng kế hoạch, tiến độ; huấn luyện các đội tuyển tham dự Hội thi Điều lệnh - quân sự - võ thuật CAHP 2016...

Những kết quả trên đã tạo bước chuyển mới, tích cực trong công tác giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ CBCS.

Năm 2016, nhiều lĩnh vực hoạt động của Phòng PX15 như: công tác thi đua, tuyên truyền, điều lệnh - nội vụ, văn hóa - văn nghệ - TDTT... đã được triển khai đồng bộ, sáng tạo, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, XDLL của CATP. Trong đó, nổi bật là đơn vị đã tham mưu giúp Giám đốc CATP tiếp tục đưa phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết - Kiên cường - Kỷ cương - Hiệu quả”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và “Nâng cao văn hóa ứng xử” trong toàn CBCS có những bước phát triển mới.

Cũng trong năm, đơn vị còn đề xuất khen thưởng 851 tập thể, 2.237 cá nhân; phối hợp với các cơ quan báo chí đưa gần 1.000 tin, bài, phóng sự..., cổ vũ, động viên kịp thời các thành tích, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng công an cũng như phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; tổ chức Hội thi Điều lệnh - Quân sự  - Võ thuật 2016 và xây dựng 28 chương trình nghệ thuật phục vụ các yêu cầu chính trị của CATP...

Phòng PX16 - CATP đã tham mưu cho Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 02 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, XDLL Công an Hải Phòng năm 2016; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 của Đảng ủy CATP cũng như Kế hoạch tổ chức khảo sát việc thực hiện Quy định 92 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND tại Đảng bộ và xây dựng triển khai chương trình hành động về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ (2015-2030)” theo Chỉ thị 42 của Ban Bí thư...

Ngoài công trình “Nâng cao chất lượng, hướng dẫn hồ sơ phát triển Đảng”, hoàn thành giới thiệu sinh hoạt Đảng cho gần 600 đảng viên, Đoàn thanh niên CATP, Hội Phụ nữ CATP và Công đoàn CATP cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiều phần việc theo chức năng, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện, xã hội tình nghĩa... 

Báo An ninh Hải Phòng - Cơ quan ngôn luận của CATP trong năm qua luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Chính phủ, Bộ Công an, của Đảng bộ, chính quyền địa phương và Đảng ủy, Giám đốc CATP. Tập thể đơn vị, đặc biệt trong thời gian gần đây đã có những nỗ lực, cố gắng lớn trong đổi mới vận hành bộ máy, cải tiến, nâng cao chất lượng hình thức, nội dung tờ báo. Điển hình là cải tiến hình thức theo hướng hiện đại, trình bày sáng, rõ, đẹp, mở nhiều chuyên mục “Trinh sát kể chuyện”, “Cảnh giác”, “Mỗi nhà một cảnh”, “Người tốt việc tốt”... nâng cao chất lượng bài viết, tuyên truyền sâu đậm chiến công, thành tích của các lực lượng CATP. Với nhiều công trình, phần việc mang tính đột phá mới, báo đã và đang giành lại vị thế để trở thành một kênh thông tin quan trọng của toàn lực lượng CAHP và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên tất cả lĩnh vực bảo vệ ANTT, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố...

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngay trong quý IV của năm 2016, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP xây dựng và hoàn thiện dự thảo “Đề án đổi mới tổ chức hoạt động theo xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nâng cao chất lượng, vị thế Báo An ninh Hải Phòng”. Năm 2016, Báo An ninh Hải Phòng đoạt 4 giải báo chí. Ngay trong tháng 1-2017, Báo An ninh Hải Phòng được UBNDTP tặng Bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân. Đây là những cơ sở và tiền đề cho bước phát triển mới của Báo An ninh Hải Phòng trong năm 2017 và những năm tới...

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2017, các đơn vị khối XDLL - CATP tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” theo chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Kiên cường - Hiệu quả” của CATP. Khối tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện các mặt công tác XDLL theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP; tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc CATP triển khai thực hiện cuộc vận động “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo kiểu mẫu, CBCS vừa hồng vừa chuyên” và hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng CAHP, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đơn vị đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác chuyên môn, XDLL theo hướng tập trung chuyên sâu; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ; tập trung tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, thành tích, chiến công các lực lượng CATP.

Các đơn vị khối XDLL - CATP quyết tâm cùng các lực lượng CATP phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành Cờ thi đua của Chính phủ.

Minh Phương


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông