Huyện đoàn Tiên Lãng: Kết nạp mới 7.742 đoàn viên

13:04 19/09/2022

Thời gian qua, triển khai công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, Huyện đoàn Tiên Lãng đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả Luật Thanh niên, các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, thực hiện chương trình “Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”.

Chương trình phát triển thanh niên huyện Tiên Lãng giai đoạn 2016 – 2020 cũng được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện triển khai bài bản, hiệu quả. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn huyện có 1.100 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, có 636 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp được 7.742 đoàn viên mới.

Huyện đoàn Tiên Lãng trao máy tính bảng, điện thoại thông minh tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã duy trì, triển khai hiệu quả việc sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018-2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10-11-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành đoàn về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, trong 5 năm, Huyện đoàn đã thành lập được 4 tổ chức Đoàn, 2 tổ chức Hội thuộc các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông