Huyện Kiến Thuỵ triển khai mô hình “Kiến Thuỵ 5 An”

20:51 19/04/2024

Chiều 19/4, UBND huyện Kiến Thuỵ tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Kiến Thuỵ 5 An”. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Thuật - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ, Trưởng Ban chỉ đạo 799 huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP, các ban, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương ký giao ước thi đua thực hiện mô hình “Kiến Thuỵ 5 An"

Mô hình “Kiến Thuỵ 5 An”  được xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện, triển khai mô hình.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, bản, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân không để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn tường mọi tình huống, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, phức tạp hay điểm nóng trên địa bàn huyện; khắc phục hiệu quả các hạn chế trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, duy trì kết quả xóa nghèo, tiến tới xóa hộ cận nghèo trên địa bàn huyện…

Mô hình “Kiến Thuỵ 5 An” được xây dựng với 5 tiêu chí, gồm: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; An toàn giao thông; An toàn phòng chống cháy nổ; An toàn các dịch vụ du lịch và An sinh xã hội.

Trong đó, tiêu chí “An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” gồm: bảo đảm sự ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ sự đúng đắn trong việc thực hiện đường lối chính trị; phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi gây phá hoại, xuyên tạc làm chệch hướng phát triển, bảo vệ chính trị nội bộ các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương ký giao ước thi đua thực hiện mô hình “Kiến Thuỵ 5 An"

Bảo đảm xã hội có trật tự, kỷ cương để Nhân dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất trên cơ sở các quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức; tập trung vào các nội dung: đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường...

Về tiêu chí “An toàn giao thông”: Phấn đấu không có tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn; hằng năm phấn đấu giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương về tai nạn giao thông.

Đối với tiêu chí “An toàn phòng chống cháy nổ”: Không để xảy ra hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đảm bảo an toàn về con người và tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Tiêu chí “An toàn các dịch vụ du lịch”: Đảm bảo các dịch vụ du lịch; du khách đến các điểm tham quan an toàn, giải quyết triệt để các hiện tượng tiêu cực lợi dụng dịch vụ du lịch trên địa bàn. Về tiêu chí “An sinh xã hội”: Xóa nghèo bền vững, giảm hộ cận nghèo trên địa bàn. Các gia đình chính sách, người có công được quan tâm, chăm sóc thường xuyên, chu đáo.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan,  đơn vị, địa phương là thành viên của mô hình đã ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình “Kiến Thuỵ 5 An”. 

 LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông