Khối thi đua Công an huyện, thành phố Thái Bình ký giao ước thi đua "VÌ an ninh tổ quốc" năm 2018

10:05 20/03/2018

Khối thi đuaCông an huyện, thành phố Thái Bình tổ chức ký giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và bàn giao đơn vị khổi trưởng, khối phó khối thi đua năm 2018. Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo.

Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết và phát động phong trào thi đua của Khối thi đua Công an huyện, thành phố.

Năm 2017, Khối thi đua Công an huyện, thành phố Thánh Bình đã có nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đặc biệt là cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Các đơn vị trong khối đã triển khai, tổ chức tốt phong trào thi đua do Công an tỉnh và khối phát động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật trên địa bàn đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, quy trình chế độ công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt quyền lợi chính đáng của nhân dân.

 

Khối thi đua Công an huyện, thành phố Thái Bình tổ chức ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2018.

Thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, quyên góp hành trăm triệu đồng ửng hộ xây dựng nhà cho người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địạ bàn.

Với thành tích đạt được, năm 2017, khối Công an huyện, thành phố Thái Bình có 100% đơn vị đạt danh hiệu "đơn vị tiên tiến", 5 đơn vị đạt danh hiệu "đơn vị quyết thắng" trong đó Công an thành phố Thái Bình được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Công an huyện Vũ Thư đuợc Tổng cục Chính trị Công an tặng cờ thi đua, gần 300 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, khối Công an huyện, thành phố Thái Bình đã tổ chức ký giao ước thực hiện phong trào thi đua và tổ chức bàn giao đơn vị trưởng khối, phó truởng khối thi đua năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký giao ước thi đua, Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua vì ANTQ năm 2017, của Công an các huyện, thành phố. 

Đồng thời, đồng chí yêu cầu Khối thi đua cần bám sát và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trước hết là tiếp tục đối mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đưa phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả đồng bộ.

Gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khoá 12) và đợt thi đua đặc biệt nhân 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Bám sát 3 công tác trọng tâm đột phá, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, tích cực tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo tăng cường nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội. Cấp uỷ, thủ trưởng các cấp phải nêu gương đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đề cao xử lý trách nhiệm chỉ huy, nhất là người đứng đầu.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo trong công tác. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng và sự giúp đỡ, giám sát của cán bộ, nhân dân. Gắn kết các phong trào thi đua với các đợt sinh hoạt chính trị, xây dựng, nhân rộng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những nhân tố điển hình làm nòng cốt trong phong trào thi đua.

Bình Vân

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông