LLVT quận Hồng Bàng: Nỗ lực phấn đấu vững mạnh toàn diện

16:44 18/09/2014

 

LLVT quận huấn luyện SSCĐ
LLVT quận huấn luyện SSCĐ

Hồng Bàng là quận trung tâm, có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh (QP-AN) của thành phố. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, trong nhiều năm qua, quận Hồng Bàng đã tập trung xây dựng LLVT vững mạnh, toàn diện...

Xác định muốn vững mạnh, toàn diện, trước hết tập trung xây dựng LLVT quận vữäng mạnh về chính trị, do đó Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS quận luôn chủ động tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên; ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, đồng thời thường xuyên kiện toàn các tổ chức: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Những năm qua, LLVT quận luôn thực hiện hiệu quả việc kết hợp huấn luyện với làm tốt công tác vận động quần chúng giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị luôn xây dựng LLVT quận vững mạnh về tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tham mưu, tác chiến giỏi, giữ kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Căn cứ vào chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS quận đã tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng thường trực, dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên theo đúng hướng dẫn của trên.

Hàng năm, Ban CHQS quận tổ chức tốt các đợt tập huấn, hội thi, hội thao, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cơ quan quân sự các đơn vị DQTV; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn kịp thời bổ sung, điều chỉnh và tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ theo kế hoạch, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an ở cấp phường, diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ và diễn tập phòng chống cháy nổ, PCLB-TKCN…

Đối với lực lượng DQTV, đơn vị kiện toàn tổ chức biên chế, đảm bảo yêu cầu số lượng, chất lượng, ưu tiên các đơn vị DQTV ở cơ sở. Trong huấn luyện, lực lượng DQTV theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” và nét mới là tổ chức huấn luyện đêm cho lực lượng DQTV binh chủng… Ngoài ra, Ban CHQS quận đã thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ huấn luyện SSCĐ, cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ LLVT quận.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, LLVT quận xác định phải thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động đối với LLVT; đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông