Ngày 8-8, học sinh toàn thành phố sẽ tựu trường

  16:12 06/08/2017

  Đó là một nội dung tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 1-8-2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng.

   

   Các học sinh Hải Phòng sẽ tựu trường ngày 8-8-2017
  Các học sinh Hải Phòng sẽ tựu trường ngày 8-8-2017

  Cũng theo đó, ngày khai giảng dự kiến sẽ diễn ra vào 5-9-2017. Học kỳ 1 bắt đầu từ trước đó, vào ngày 15-8-2017, và sẽ kết thúc vào 7-1-2018. Đối với cấp học mầm non và cấp tiểu học, phải có ít nhất 18 tuần thực học; cấp THCS và THPT có ít nhất 19 tuần thực học; giáo dục thường xuyên và bổ túc có ít nhất 16 tuần thực học.

  Học kỳ 2 bắt đầu từ 8-1-2018, và sẽ kết thúc vào 25-5-2018. Đối với cấp học mầm non và cấp tiểu học, phải có ít nhất 17 tuần thực học; cấp THCS và THPT có ít nhất 18 tuần thực học; giáo dục thường xuyên và bổ túc có ít nhất 16 tuần thực học. Ngày kết thúc năm học của các ngành học, cấp học dự kiến vào ngày  31-5-2018.

  Theo quyết định này, các lịch kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lịch thi THPT quốc gia, bộ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 10-6-2018; tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 hoàn thành trước ngày 31-7-2018.

  HẢI HẬU

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông