Nòng cốt, xung kích trong thế trận an ninh nhân dân

15:12 18/08/2010

Ngay từ khi ra đời, Công an nhân dân Hải Phòng đã thực sự là lực lượngnòng cốt cùng với quân đội nhân dân xung kích bảo vệ chính quyền cáchmạng, chống thù trong giặc ngoài, giữ vững chủ quyền an ninh quốc giatrên địa bàn thành phố.

Đội tuyển CAHP tại hội thi điều lệnh, võ thuật CAND năm 2010
Đội tuyển CAHP tại hội thi điều lệnh, võ thuật CAND năm 2010

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong không khí sục sôi của cách mạng tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng thương yêu giúp đỡ, đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, một lòng một dạ trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, lập biết bao chiến công hiển hách xây dựng lên truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trải qua 65 năm (19-8-1945 * 19-8-2010) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong thực tiễn cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đã đề cao ý thức vì nhân dân phục vụ, biết dựa vào dân, tin tưởng và khơi dậy sức mạnh của nhân dân hình thành nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bảo vệ an ninh tổ quốc đã thực sự trở thành ngày hội của đông đảo quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, từ năm 2005, Thủ tướng chính phủ đã quyết định lấy ngày 19-8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Ngay từ khi ra đời, Công an nhân dân Hải Phòng đã thực sự là lực lượng nòng cốt cùng với quân đội nhân dân xung kích bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thù trong giặc ngoài, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Công an nhân dân đã cùng quân dân thành phố chặn đánh địch, giành giật từng góc phố, ngôi nhà, chấp nhận hy sinh, xây dựng cơ sở cách mạng và phong trào quần chúng, diệt tề, trừ gian, phá huỷ phương tiện chiến tranh làm tiêu hao sinh lực địch… Trước và ngay sau khi Hải Phòng giải phóng đã chủ động nắm tình hình phục vụ đấu tranh làm tan rã hệ thống gián điệp cài lại, tiến hành nhiều mặt công tác cải tạo, trừng trị bọn phản cách mạng, bọn tội phạm, tệ nạn xã hội do Pháp để lại.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Công an Hải Phòng đã chủ động xoá bỏ các cơ sở xã hội mà kẻ thù địch chú ý lợi dụng; tích cực phòng chống gián điệp, biệt kích… Đồng thời tổ chức cho nhân dân sơ tán, bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với quân đội và các ngành đảm bảo giao thông thời chiến, đảm bảo hoạt động của cảng và các xí nghiệp trọng điểm, giải quyết hậu quả chiến tranh do địch gây ra, tháo gỡ bom mìn, thuỷ lôi địch phong toả, bảo vệ vững chắc cảng, vùng biển, hải đảo và đảm bảo an ninh trật tự của thành phố trong mọi tình huống. Nhiều đồng chí cán bộ chiến sĩ ưu tú của Công an Hải Phòng đã lên đường chi viện chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Không ít đồng chí đã anh dũng hy sinh làm sáng ngời thêm truyền thống kiên cường bất khuất của Công an Hải Phòng.

Từ khi cả nước thống nhất đi lên CNXH, nhất là trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Công an Hải Phòng đã chăm lo kiện toàn tổ chức, củng cố lực lượng, đổi mới các mặt công tác, đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và chương trình hành động “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ công an nhiều hơn” do Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát động để nâng cao sức chiến đấu của toàn lực lượng.

Qua đó làm nòng cốt phát huy sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, làm thất bại hoạt động “Diễn biến hoà bình” chống phá thành phố của các thế lực thù địch; tổ chức phòng ngừa và mở nhiều đợt tấn công truy quét các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma tuý…, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường… Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo giữ vững ổn định môi trường ANTT trong mọi tình huống phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và đất nước, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Trải qua 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an Hải Phòng vinh dự được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất; 13 tập thể và 8 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 6 năm được nhận cờ thi đua dẫn đầu của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ; hàng trăm đơn vị, cán bộ chiến sĩ được thưởng huân chương quân công, chiến công, huy chương vì an ninh tổ quốc; hàng nghìn tập thể và cá nhân được tặng cờ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBNDTP Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh đất nước và thành phố. Thành tích, chiến công đó đã góp phần tô thắm truyền thống “Trung dũng, quyết thắng” của thành phố và truyền thống “Trung thành với Đảng, tận tuỵ với dân, cần, kiệm, liêm chính, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết khôn khéo, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân” của CAND Việt Nam.

Sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua những khó khăn thử thách to lớn và đang vững bước đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó Đảng bộ và quân dân thành phố Hải Phòng phấn đấu về trước mục tiêu từ 2 đến 3 năm. Tình hình an ninh trật tự của cả nước và thành phố trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp mới, khó lường, đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố những yêu cầu nhiệm vụ mới, những thuận lợi cơ bản song hết sức nặng nề và khó khăn phức tạp.

Trong tình hình hiện nay, lực lượng Công an Hải Phòng phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nắm chắc và chủ động dự báo chính xác tình hình, làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp uỷ Đảng và chính quyền; đồng thời nêu cao vai trò nòng cốt, xung kích, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đẩy lùi và từng bước loại trừ các yếu tố gây mất ổn định, giữ vững ổn định an ninh chính trị.

Tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc, nổi cộm về trật tự xã hội, ngăn chặn tội phạm mới và tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn thành phố, điều tra khám phá đạt tỷ lệ cao tiến tới đẩy lùi tội phạm. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, văn minh đô thị, phòng chống cháy nổ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác công an để phục vụ nhân dân tốt nhất.

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Vấn đề then chốt đảm bảo thắng lợi trong công tác công an là phải xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và phấn đấu giành danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.


Đại tá Đỗ Hữu CaBí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông