Phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững thế trận lòng dân

15:27 13/08/2015

 

...
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gắn danh hiệu Anh hùng LLVTND lên cờ truyền thống của CAHP

Hôm nay 13-8-2015, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. ANHP trân trọng trích dự thảo diễn văn của Chủ tịch UBND thành phố...

“…70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu; sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố; sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể quần chúng, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng luôn tự hào là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và nhà nước, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Bác Hồ, nhà nước và nhân dân thành phố giao phó. Trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, không nề khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, lực lượng Công an thành phố luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương dũng cảm, hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, ngày đêm tận tụy để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an Hải Phòng, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ dày công đóng góp, phát huy qua các thời kỳ cách mạng. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng anh dũng hy sinh, cống hiến, yêu thương đồng chí, đồng đội của các thế hệ cha anh luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an học tập, noi theo. Ghi nhận thành tích, chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng, Đảng, nhà nước đã phong tặng Công an thành phố Hải Phòng và 17 tập thể, 7 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521, lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, 10 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác bảo vệ ANTT.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng và các lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở (công an xã, bảo vệ vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp) đã thực sự là lực lượng xung kích, tổ chức động viên toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp các ngành, các lực lượng xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và thành phố. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả ngày càng rõ rệt, đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ trên mặt trận bảo vệ ANTT của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngày hội không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. 10 năm qua, các tầng lớp nhân dân thành phố đã cung cấp hàng vạn nguồn tin liên quan đến ANTT giúp lực lượng Công an thành phố điều tra khám phá hàng nghìn vụ án; cảm hoá giáo dục hàng nghìn đối tượng, giúp đỡ tạo điều kiện cho những người lầm lỗi hoàn lương, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc, nhanh chóng, khó lường; tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động khủng bố, chiến tranh mạng, tác động, đe dọa trực tiếp đến an ninh của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế mang lại cho đất nước ta nhiều thời cơ, thuận lợi và vận hội mới nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Các thế lực thù địch vẫn tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình", lợi dụng "dân chủ, nhân quyền" và dùng nhiều thủ đoạn thâm nhập, can thiệp sâu vào nội bộ ta, tác động chuyển hóa hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an nhân dân, làm vô hiệu hóa công cụ bảo vệ sắc bén của Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân, làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Những nhân tố đe dọa chủ quyền, ANQG chưa bị đẩy lùi, còn nhiều diễn biến phức tạp, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngày càng bộc lộ rõ và nghiêm trọng hơn, đe dọa sự ổn định vững mạnh của hệ thống chính trị; tình hình tội phạm, thiên tai, dịch bệnh và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp là những yếu tố tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm TTATXH.

Trong bối cảnh đó, chúng ta đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; quan tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Đại hội 12 của Đảng, Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vung duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020.

...
Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XV

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, lực lượng Công an nhân dân thành phố Hải Phòng phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, tham mưu với Thành ủy HĐND, UBND thành phố trong lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", hoạt động cơ hội chính trị, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra các hoạt động gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, nha nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, thành phố; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ và khắc phục thiên tai.

…Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đặt trọn niềm tin yêu vào lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Công an nhân dân thành phố Hải Phòng nói riêng, chúng ta tin tưởng rằng với sức mạnh, niềm tin của nhân dân, với thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi khẳng định rằng, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và cả hệ thống chính trị thành phố sẽ luôn chăm lo, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thành phố Hải Phòng vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động".

* Đầu đề do toà soạn đặt


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông