Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng từ năm học 2024-2025

  17:23 11/06/2024

   

  Một số đầu SGK lớp 5 của NXB Giáo dục Việt Nam thuộc danh mục SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 1887/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2024-2025.

  Theo đó, danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 4 bổ sung 2 bản sách; danh mục SGK lớp 5 có 30 bản sách; danh mục SGK lớp 9 gồm 28 bản sách và danh mục SGK lớp 12 gồm 91 bản sách.

  UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Danh mục SGK được phê duyệt tại Quyết định này; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục SGK được lựa chọn.

  LINH ANH

   

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông