Phòng Tham mưu - CATP: Giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động lớn

11:51 12/04/2017

Sáng 10-4, Phòng Tham mưu - CATP tổ chức phát động và ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc CATP, Phòng Tham mưu đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra 6 biện pháp trọng tâm thực hiện cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ, lãnh đạo và toàn thể CBCS trong đơn vị đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS.

Để cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực, Phòng Tham mưu – CATP chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đến toàn thể CBCS đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành Công an trong công tác cũng như trong sinh hoạt. Các Đội công tác tổ chức tuyên truyền, cổ động về nếp sống văn hoá, văn hoá ứng xử của người chiến sỹ CAND tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú.

Hàng tuần, hàng tháng có trao đổi, thảo luận về bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử, giải quyết công việc cho CBCS trong các buổi sinh hoạt của đơn vị.

Đơn vị tổ chức toạ đàm giữa cấp uỷ, chỉ huy các đội công tác với các tổ chức quần chúng để nhìn nhận, đánh giá hiệu quả thực tế kết quả công tác chuyên môn, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để kịp thời đề ra giải pháp khắc phục. Tăng cường phát hiện, biểu dương gương “người tốt – việc tốt”, nhân rộng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND hết lòng vì nhân dân phục vụ…

Tại lễ phát động, các đội công tác trong đơn vị đã ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động với những nội dung, biện pháp cụ thể, gắn việc thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017 do CATP phát động (ảnh).

TK

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông