Quận ủy Dương Kinh: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

19:08 23/05/2024

Chiều 23-5, Quận ủy Dương Kinh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12).

Đảng bộ quận Dương Kinh hiện có 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (1 đảng bộ, 5 chi bộ cơ sở và 14 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với 214 đảng viên; 71 tổ chức công đoàn, với 11.936 đoàn viên; 13 tổ chức Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên với 404 đoàn viên, hội viên.

Trong thời gian qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận đã khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Năm 2023, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng chiếm 60,1%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 37,3%; Nông - Lâm - Thuỷ sản chiếm 2,6%; tình hình kinh tế - xã hội của quận tiếp tục ổn định và có chiều hướng phát triển tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được quan tâm, cải thiện và nâng cao; niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng vững chắc.

Công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đầu tư, hoạt động trên địa bàn quận luôn được cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở quan tâm thực hiện, tính đến tháng 3/2024 trên địa bàn quận có 737 doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thu hút trên 32.000 lao động, trong đó: doanh nghiệp là 702 đơn vị, chiếm 95,25%, có 31.684 lao động (doanh nghiệp FDI là 52 đơn vị, chiếm 7,4%, có 18.800 lao động); hợp tác xã 12 đơn vị, chiếm 1,63% (có 210 lao động); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 23 đơn vị, chiếm 3,12% (có 125 lao động).

Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại doanh nghiệp, phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan tâm chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao giấy khen tặng các tập thể

15 năm qua, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn quận thực hiện Nghị quyết 28. Kết quả từ năm 2010 đến tháng 3-2024, 23 tổ chức đảng được thành lập theo Nghị quyết 28-NQ/TU; kết nạp 164 đảng viên trong doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (có 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân), chiếm 12.7% tổng số đảng viên kết nạp của Đảng bộ quận.

Công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngào công lâp được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về chất lượng đội ngũ cấp ủy, chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ. 100% tổ chức đảng sau khi thành lập xây dựng quy chế làm việc, phát huy tốt mối quan hệ giữa chi bộ, cấp ủy với chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 71 tổ chức công đoàn; 14 tổ chức đoàn, hội thanh niên được thành lập theo loại hình Nghị quyết 28-NQ/TU.

Đồng chí Vũ Bình Dương, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao giấy khen cho các cá nhân

Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Chương trình số 11, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Qua 3 năm thực hiện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, học tập Nghị quyết đạt 95% trở lên; 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hơn 95% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ số đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt 3,7%, số đảng viên có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên đạt 78,4%.

Từ những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Quận ủy điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu, đồng thời bổ sung mục tiêu 100% chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy lồng ghép nội dung xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” vào vào đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm.

Nhân dịp này, Quận ủy Dương Kinh khen thưởng 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông