Quận ủy Lê Chân: Linh hoạt, sáng tạo việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

13:18 28/09/2022

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã được quận Lê Chân chú trọng thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vai trò của Đảng trong quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Nhiều cách làm sáng tạo, sát với thực tế

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, do đó Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28 của quận; quán triệt đến các cấp uỷ đảng, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể của quận có kế hoạch thực hiện.

Bí thư Quận ủy Trần Thu Hương dự buổi sinh hoạt Chi bộ tại phường Hồ Nam.

Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu, sự cần thiết phải xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thông qua các hội nghị báo cáo viên hàng tháng. Các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 28 lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Hàng năm, Quận ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở và chỉ đạo Đảng ủy 15 phường phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường trực tiếp xuống dự, chỉ đạo việc kiểm điểm và đánh giá, nhận xét, xếp loại các chi bộ thành lập theo Nghị quyết số 28. Ngoài ra, Quận ủy đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan có nhiều chính sách hỗ trợ đối với các chi bộ thành lập theo Nghị quyết số 28; duy trì tổ chức hội nghị giao ban với các chi bộ 6 tháng 1 lần…qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên cũng như kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chi bộ trong quá trình triển khai, thực hiện. Do đó, đã tạo được sự lan tỏa đến các doanh nghiệp có đủ điều kiện, nhiều đơn vị tự nguyện có đơn xin được thành lập.

Với cách làm này, từ năm 2020 đến nay, quận Lê Chân đã thành lập được 12 tổ chức Đảng, 25 tổ chức công đoàn và 8 tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

  • Củng cố vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Cùng với quan tâm thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Quận ủy Lê Chân chú trọng chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, Đảng ủy các phường theo sát, có những giải pháp hỗ trợ, củng cố, kiện toàn, nâng cao sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng ủy phường Dư Hàng Kênh công bố quyết định thành lập chi bộ Trường mầm non Thiên Thần

Cụ thể như: hướng dẫn các tổ chức đảng trong các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư; tăng cường chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy; ban hành mẫu sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ và tổ chức tập huấn cho 100% các chi bộ thuộc các loại hình trên; hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, phân loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm sát thực với từng loại hình của các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đảm bảo đúng quy định. Quận ủy quan tâm, chỉ đạo củng cố các tổ chức đảng yếu kém, hoạt động chưa hiệu quả…

Qua đánh giá của Quận ủy Lê Chân, kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%. Các tổ chức cơ sở đảng cơ bản phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng, xây dựng quy chế làm việc; những quần chúng được kết nạp vào Đảng đều là nguồn cán bộ trong quy hoạch của các đơn vị. Qua 12 năm thực hiện Nghị quyết 28, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 14 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết.

Thời gian tới, Quận ủy Lê Chân xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 28; thường xuyên phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng ban, đơn vị liên quan, Đảng ủy các phường thực hiện Nghị quyết 28 của Quận ủy.

Đồng thời, Ban thường vụ Quận ủy tăng cường khảo sát đánh giá thực trạng, phân loại doanh nghiệp trên địa bàn quận có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể để gặp gỡ, vận động các chủ doanh nghiệp đồng thuận tiến hành thành lập tổ chức, đoàn thể; thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo quận, phòng ban, đơn vị với lãnh đạo các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh tế cá thể để lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phát triển góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền quận và cơ sở hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông