Quận uỷ Ngô Quyền 15 năm thành lập 48 tổ chức Đảng khu vực ngoài Nhà nước

22:08 28/05/2024

Chiều 28-5, Quận uỷ Ngô Quyền tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành uỷ “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Tới dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ.
Các đại biểu dự hội nghị

Quận Ngô Quyền có 3.799 doanh nghiệp tư nhân, 30 hợp tác xã, 55 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc quận. Trong đó có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 35 đảng bộ, 43 chi bộ cơ sở), với 12.139 đảng viên. Số tổ chức đảng, đoàn thể khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ lệ cao 50% tổ chức cơ sở đảng thuộc quận.

Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền Trịnh Quang Trường phát biểu

Trong 15 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã có nhiều chủ trương giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nhờ vậy, đã thành lập 48 tổ chức đảng; phát triển 829 đảng viên, trong đó có 5 chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp Đảng; thành lập 246 tổ chức công đoàn; phát triển 11.050 đoàn viên công đoàn; 52 tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên; phát triển 6.047 đoàn viên, hội viên thanh niên hoàn thành vượt mức kế hoạch thành phố giao. 

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo kết quả 15 năm thực hiện NQ 28 

Đáng chú ý, Quận uỷ Ngô Quyền có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay trong thực hiện NQ 28 như tổ chức 3 hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể; xây dựng 8 quy trình thành 

lập tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28; 2 quy trình sinh hoạt chi bộ (SHCB) thường kỳ và chuyên đề; 2 quy trình kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; 2 quy trình chuyển sinh hoạt đảng; quy trình tặng Huy hiệu Đảng…

          Với kết quả này, Quận uỷ Ngô Quyền là một trong những địa phương đi đầu thành phố trong thực hiện NQ 28. Nhân dịp này, Quận uỷ Ngô Quyền khen thưởng 17 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu.

Lãnh đạo Quận ủy Ngô Quyền biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 28

          Thời gian tới, Quận uỷ Ngô Quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư (khóa 12) bằng nhiều hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy “về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại Đảng bộ Quận Ngô Quyền trong tình hình hiện nay”.

          Quận uỷ giao chỉ tiêu về thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên cho thành viên BCĐ và đảng ủy các phường, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về trước kế hoạch Ban Thường vụ Thành ủy giao và Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy; chủ động gặp gỡ, trao đổi giữa cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội với cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên.

           Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng khu vực ngoài Nhà nước, trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy và đảng ủy theo 2 Quy trình sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề./.

                                                                                      Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông