Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW: Trọng tâm là hiện đại hóa về con người, xây dựng CBCS Công an Hải Phòng vừa hồng, vừa chuyên

22:39 22/01/2023

Ngày 16-3-2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức rõ và đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW, CATP Hải Phòng đã khẩn trương tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và toàn lực lượng CATP về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng thời chủ động đề ra kế hoạch, có định hướng về lộ trình thực hiện xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp một cách cơ bản, cụ thể…
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng các tập thể. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP thay mặt lực lượng CATP Hải Phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Ngay sau khi có chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy CATP tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 12-NQ/TW để các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, CBCS trong lực lượng CATP Hải Phòng nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Đồng thời đề ra Kế hoạch số 3950-KH/ĐUCA nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 12-NQ/TW vào các kế hoạch triển khai, chương trình hành động, các đề án, chuyên đề nghiệp vụ của từng Công an đơn vị, địa phương.

Quá trình thực hiện nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong XDLL Công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Công an các đơn vị, địa phương và người đứng đầu chủ động xây dựng kế hoạch hành động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của đơn vị theo lộ trình chung của cả lực lượng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm các nguồn lực của Nhà nước, của thành phố…

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ Công an tới CATP Hải Phòng. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP Hải Phòng đón nhận

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, Đảng ủy CATP đề ra lộ trình thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản xây dựng lực lượng CATP Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030. Theo đó, trên các mặt hoạt động cơ bản của lực lượng CATP, năm 2022 xây dựng các chỉ tiêu và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đổi mới công tác Công an, tạo chuyển biến rõ nét về ANTT, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Về lộ trình xây dựng lực lượng CATP, từ năm 2023 trở đi sẽ tiến hành triển khai các Đề án về công tác tổ chức cán bộ, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ. CATP cũng sẽ chuẩn hóa các phương pháp, chế độ, quy trình công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm nhìn, tư duy chiến lược.

Về lộ trình bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, CATP đặt mục tiêu đến năm 2025, tập trung đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại hiện đại, bảo đảm ổn định lâu dài, phù hợp với quy mô, tính chất của từng lực lượng, ưu tiên cho các đơn vị cơ sở, trực tiếp chiến đấu; bảo đảm đến năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn được xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu công tác; đến năm 2030, 100% trụ sở Công an cấp huyện có đủ diện tích làm việc, sinh hoạt. Các lĩnh vực cần hiện đại hóa như viễn thông – cơ yếu, công nghệ thông tin, trung tâm thông tin chỉ huy và truyền thông; lĩnh vực vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, vật tư nghiệp vụ, y tế, chăm sóc sức khỏe cũng sẽ được đầu tư trang bị theo lộ trình đề ra.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang với các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP

Đảng ủy, Giám đốc CATP xác định điểm mấu chốt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW là yếu tố con người, lấy con người là trung tâm. Một trong ba giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, CATP tập trung huy động toàn lực lượng, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, trọng tâm là hiện đại hóa về con người, xây dựng CBCS Công an Hải Phòng vừa hồng, vừa chuyên. Thông qua việc thay đổi nhận thức, trình độ, xây dựng đội ngũ CBCS ngang tầm nhiệm vụ để làm tiền đề thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Trước mắt, Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo Bí thư cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong CATP làm tốt công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Kế hoạch số 3950-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATP nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CBCS, đồng thời căn cứ vào đó để rà soát, đánh giá, triển khai các nhiệm vụ công tác cụ thể ở đơn vị, địa phương mình, trong đó cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Lực lượng CATP Hải Phòng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Với truyền thống tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nêu cao ngọn cờ tiên phong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ANTT vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của lực lượng CAND, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng CATP Cảng tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12-NQ/TW, hoàn thành trọng trách xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông