Sở Giáo dục và Đào tạo: Nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT và khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2023 - 2024

  09:28 19/04/2024

  Nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12 cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 922/SGDĐT-TrH về việc tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

  Theo đó, nội dung trọng tâm là thực hiện tiết dạy minh họa ôn thi tốt nghiệp, phân tích đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

  Trong đó, giải pháp đặc biệt quan trọng là ôn tập phân hóa đối tượng học sinh và xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT tham khảo năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai khảo sát chất lượng 2 lần đối với học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 của các đơn vị giáo dục

  Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai khảo sát chất lượng 2 lần đối với học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 của các đơn vị giáo dục để đánh giá chất lượng công tác dạy - học của giáo viên và học sinh.

  Với sự chủ động kịp thời trong công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự hướng dẫn cụ thể, hiệu quả của Phòng Giáo dục Trung học, sự vào cuộc quyết tâm của các đơn vị giáo dục, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của thành phố tiếp tục duy trì được sự ổn định và là địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục phổ thông.        

  VŨ DUYÊN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông