Tạm đình chỉ có hiệu lực có thời hạn đối với các loại phù hiệu, biển hiệu của xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố

18:35 06/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1960/TCĐBVN ngày 01/4/2020 về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn đối với các loại phù hiệu, biển hiệu của xe kinh doanh vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản số 74/TB-SGTVT ngày 02/4/2020 về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn đối với các loại phù hiệu, biển hiệu của xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố.

Nội dung cụ thể:

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông