Phối hợp thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt

08:57 27/11/2020

Ngày 19-11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành văn bản về việc tăng cường phối hợp tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các ngành thành viên; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chủ động tham mưu, tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành chức năng về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt.

Trong đó, chú trọng phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, bảo đảm nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Tập trung thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh; quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm của nhà sản xuất hàng tiêu dùng, nhà phân phối sản phẩm; trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức cung cấp các dịch vụ cho người dân; trách nhiệm của tổ chức và xã hội hỗ trợ người dân gặp nạn; các quy định về huy động, hỗ trợ, tài trợ; chính sách y tế, giáo dục, việc làm; việc xử lý các hành vi đầu cơ, trục lợi...

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông