Tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH là nhiệm vụ trọng tâm

09:25 26/10/2018

Đó yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội thành phố (NHCSXH TP) Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hải Phòng quý III/2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018 chiều 24-10.

9 tháng qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP luôn bám sát chỉ đạo của HĐQT NHCSXH, Thành ủy, HĐND, UBND và Nghị quyết của Ban đại diện để lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH TP và các cấp ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

Đồng thời tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm dành nguồn vốn chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Kết quả đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn cho vay đạt 2.676,165 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2017. Tổng dư nợ đạt 2.649,988 tỷ đồng, tăng 206,320 tỷ đồng (8,4%) so với năm 2017, đạt 99% kế hoạch dư nợ được giao.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho gần 28.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đồng vốn tín dụng ưu đãi để hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh. Giúp gần 14.000 gia đình xây dựng được gần 28.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường; giúp hơn 1.900 khách hàng vay vốn, duy trì và tạo việc làm ổn định 1.900 lao động; cho vay hỗ trợ xây dựng được 49 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Đồng vốn chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố…

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành kết luận hội nghị

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các thành viên Ban đại diện HĐQT thảo luận về việc rà soát giao chỉ tiêu bổ sung vốn của các quận huyện, nhất là những địa phương còn chậm, thiếu để bố trí ngay nguồn ngân sách ủy thác cho NHCSXH thành phố; việc xử lý rủi ro những khoản nợ còn tồn đọng; đề án tổ chức bộ máy theo mô hình mới…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành ghi nhận kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP và các quận huyện trong việc chỉ đạo NHCSXH TP và phòng giao dịch trong hoạt động tín dụng thời gian qua.

Về vấn đề nguồn vốn ủy thác chuyển giao từ các quận huyện cho NHCS chưa đạt yêu cầu đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc NHCSXH TP sớm trình nội dung tham mưu Chủ tịch UBND một số quận huyện trong việc chuyển vốn theo kế hoạch năm cho Trưởng ban Ban đại diện HĐQT TP để chỉ đạo thực hiện ngay trong quý IV này.

Trong 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành yêu cầu NHCSXH TP tiếp tục bám sát, kịp thời triển khai các chỉ đạo của HĐND, UBND TP, NHCSXH, nghị quyết của Ban đại diện HĐQT. Thực hiện chương trình kiểm tra đã được xây dựng và phê duyệt về công tác kiểm tra.

Tiếp tục tham mưu cho UBND TP và cấp ủy, chính quyền các cấp; trọng tâm là tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vốn vay. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chính sách vay vốn, nhất là các chương trình mới đến mọi tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông