Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức và văn hóa giao tiếp trong cán bộ, chiến sỹ

15:29 12/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 4 năm qua, Đảng ủy CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy định về văn hóa ứng xử; chuẩn mực đạo đức người Công an cách mạng.

Các lực lượng Công an Hải Phòng ra quân đảm bảo ANCT-TTATXH

Công an các đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính đặc thù của từng lực lượng, đơn vị.

Trên cơ sở đó, từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác, trong sinh hoạt hằng ngày. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị căn cứ vào kế hoạch, bản cam kết của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ , thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, chiến sỹ.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng, nhất là trong quan hệ, tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và nhân dân. Nhiều đơn vị đã đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để quản lý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ như: chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh CAND; duy trì ghi sổ nhật ký công tác; thực hiện chế độ “đi báo việc, về báo kết quả”; xây dựng và thực hiện nghiêm quy định, nội quy, nếp sống văn minh công sở; chấn chỉnh việc uống rượu, bia trong giờ làm việc.

Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức và văn hóa giao tiếp, ứng xử đã có tác dụng trực tiếp tạo nhiều chuyển biến, tiến bộ trong đạo đức, lối sống, trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ, xây dựng ý thức tự giác của cán bộ, chiến sỹ về thực hiện nếp sống văn hóa, nhất là văn hóa trong quan hệ, tiếp xúc với nhân dân.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông