Tiếp nhận trên 10 nghìn tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn

10:18 11/10/2018

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 351/355 công trình hoàn thành lựa chọn nhà thầu, đạt 98,9%. Trong đó, có 316/355 công trình đang triển khai thi công, đạt 89%. Tổng khối lượng thi công đạt trên 44%.

Các địa phương thi công 51,9 km đường giao thông nông thôn

Đối với lĩnh vực xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số 15 thôn đã lập xong kế hoạch có 9 thôn đã hoàn thành phê duyệt, 4 thôn đang triển khai xây dựng, tăng 2 thôn so với tháng 8.

Ngoài ra, thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, tính đến thời điểm này đã có 9/9 huyện, quận với 51/116 xã phường, thị trấn đã tiếp nhận trên 10 nghìn tấn xi măng (tăng 2,795 nghìn tấn so với tháng 8), thi công được 51,9 km đường giao thông nông thôn các loại.

Hiện, các địa phương tập trung cao cho việc thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông