Tiếp tục đổi mới công tác và chủ động hội nhập quốc tế

02:58 15/08/2015

 

...
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Những năm đầu thế kỷ XXI, hòa cùng xu thế, vận hội mới của đất nước, lực lượng CAND tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác Công an, chủ động hội nhập sâu rộng với lực lượng an ninh, cảnh sát, các cơ quan bảo vệ pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2005, Quốc hội khóa XI thông qua Luật CAND, có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2006. Luật quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, các quy định về sĩ quan, hạ sĩ quan CAND…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật trên các mặt công tác Công an là chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, không để khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Tập trung triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản có chiều sâu, mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, loại tội phạm nổi lên, nhất là đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm; tăng cường phòng ngừa, triệt phá các băng, nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc, cá độ bóng đá... Đã điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng (như vụ Vinashin, Vinalines), qua đó, đề xuất khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, tài chính.

Kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao, hằng năm đều trên 70%, riêng trọng án đạt trên 90%. Về công tác xây dựng lực lượng, cấp ủy và thủ trưởng Công an các cấp đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lòng trung thành, ý chí chiến đấu, ý thức kỷ luật, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong và chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Trong các năm 2009, 2014, thực hiện Nghị định của Chính phủ, lực lượng CAND sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy.

Lực lượng CAND đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Chỉ tính riêng giai đoạn 2010-2015 đã có 26 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Lực lượng CAND đã tham mưu với Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ ANTQ như: Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; Nghị định số 06 của Chính phủ “Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”. Trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, có 119 lượt Công an địa phương, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, 36 tập thể, 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ngày 25/10/2013, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Đảng ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế.

Nghị quyết khẳng định xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngày 22/6/2015, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 46 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đây là văn bản chỉ đạo rất quan trọng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật CAND sửa đổi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Việc sửa đổi Luật CAND góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan CAND… cho phù hợp tình hình mới.

CAND


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông