Tiếp tục lộ trình trong niềm tin có Đảng

09:52 06/02/2023

Cách đây hơn hai năm, Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đã mở ra hướng đi cho một giai đoạn mới, với những cơ hội mới đối với phát triển kinh tế - xã hội. Trên nền tảng ấy, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Thành phố đã hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, mang tính đột phá, mở rộng cánh cửa bước vào tương lai.
Cầu Rào mới, một trong những dấu ấn tiêu biểu trong hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

          Rõ hướng từ tổng kết thực tiễn

Trước khi tiến hành đại hội 16, việc tổ chức tổng kết thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị đã rút ra những bài học thành công và cả chưa thành công, hình thành một hệ thống lý luận cơ bản, là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên tinh thần đó, Đại hội 16 Đảng bộ thành phố có ý nghĩa tập trung dân chủ, xác lập kế hoạch để thể chế hóa những định hướng của Trung ương tại Nghị quyết 45-NQ/TW.

Tuy nhiên, có thể nói Đại hội diễn ra giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 ở tầm cao trào, nguy hiểm hơn là nó xoay chuyển tình thế toàn cầu, trong khoảnh khắc khiến cả thế giới mất phương hướng.

Nhưng với bản lĩnh “trung dũng – quyết thắng”, khí phách và tính sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Hải Phòng đã trỗi dậy. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố đã đoàn kết một lòng, vùng lên khỏi nền tảng khó khăn, trở thành điểm sáng của cả nước ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố cũng như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Nghị quyết Đại hội 16 đã mở ra không gian thoáng đạt nhưng cũng đầy tự tin với những luận cứ khoa học xác đáng. Đó là những nội dung tinh túy nhất, để Hải Phòng kiên định theo đuổi những mục tiêu dài hạn, quyết tâm cao hơn, tư tưởng đoàn kết, thống nhất hơn trong lập trường hành động.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2022,  hầu hết các nhóm nhiệm vụ giải pháp đề ra đã được triển khai đồng bộ, thành phố đã hướng tới những mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, tận dụng cơ hội mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, bền vững.

Trên cơ sở rà soát quy hoạch, Nghị quyết đại hội 16 cũng xác định rõ, các mục tiêu đề ra cho giai đoạn mới phải đáp ứng yêu cầu mang tầm quốc gia, khu vực và thế giới, phấn đấu Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, một trọng điểm thực hiện chiến lược biển Việt Nam.

Các nhiệm vụ, giải pháp đã thể hiện khát vọng tạo ra đột phá lớn, với những hành động quyết liệt và hiệu quả, tạo ra nhiều dấu ấn. Thành phố đã quyết liệt khai thông các “nút nghẽn” trong tư duy quản lý, với nhiều quyết định táo bạo, tiếp tục triển khai hàng loạt dự án lớn giữa vòng xoáy đại dịch.

Điều quan trọng, chúng ta đã đánh bại dịch bệnh Covid-19, ổn định an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh với khí thế ngút ngàn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Hải Phòng tự tin trên lộ trình vươn ra biển lớn (ảnh tư liệu).

Củng cố để tiếp tục lộ trình vươn ra biển lớn

          Có thể khẳng định, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13 và Nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ Thành phố hai năm qua đã tạo ra sự thay đổi rõ nét từng ngày trong cả hình thức và nội dung thể hiện. Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng, chỉ tính riêng năm 2022, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trở thành điểm sáng của cả nước.

          Những kết quả nổi bật là: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,32%, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 108.674,96 tỷ đồng, bằng 118,4% dự toán Trung ương giao.

          Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay, đồng thời lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Trên nền tảng phát triển kinh tế, thành phố đã tập trung trở lại cho nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, để người dân được hưởng lợi một cách thiết thực những thành quả do mình đóng góp.

Thành phố đã chi hằng trăm tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có công với nước, các gia đình chính sách, người nghèo và người yếu thế trong xã hội. Việc đầu tư mạnh mẽ vào công tác an sinh xã hội chính là sự thể hiện rõ nét quá trình phát triển đột phá về kinh tế của thành phố, là kết quả từ quan điểm phát triển đồng bộ, thiết thực với mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, an toàn, thân thiện.

Nói theo cách của đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), đó chính là xác định rõ việc đảm bảo quốc phòng an ninh tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, lấy kết quả phát triển kinh tế làm tiền đề đảm bảo an sinh xã hội và là động lực củng cố quốc phòng an ninh.

Sự đúng đắn trong chủ trương và chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành đã tạo niềm tin vững chắc, với những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, cùng với cơ chế đặc thù vừa được Trung ương áp dụng, Hải Phòng càng củng cố thêm niềm tin để tiếp tục bứt phá trên lộ trình vươn ra biển lớn.

Mặc dù vậy, Hải Phòng cũng như cả nước, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, trên tiến trình phát triển cũng có không ít những khó khăn thách thức đan xen, nhất là những tác động quốc tế với nhiều diễn biến mới tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

          Trong các nhóm định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội 16, then chốt vẫn là công tác xây dựng Đảng, với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, nhiệt huyết và có tri thức hiện đại ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ, từ đó có những quyết sách nhanh nhạy để tận dụng thời cơ lịch sử.

          Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết TW4 về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Hải Phòng càng phát triển mạnh mẽ thì nhiệm vụ chính trị càng  nhiều thách thức lớn, vì đó cũng là quy luật tất yếu.

          Từ kết quả hai năm qua, càng cho thấy việc kiện toàn, đổi mới nhận thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục là điều kiện tiên quyết. Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 10, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.

          Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy, chính quyền thành phố là phải quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, hạn chế, tranh thủ thời cơ, vận hội mới trong phát triển thành phố.

          Tin tưởng rằng, bước tiếp trên lộ trình lớn, toàn Đảng bộ, toàn quân và dân thành phố, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nâng cao tinh thần yêu nước, sẽ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đó cũng là thông điệp mang tên Hải Phòng trong dịp năm mới, khởi đầu mùa xuân mới.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông