Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 7,14% so với cùng kỳ năm

10:09 13/10/2020

9 tháng năm 2020, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên toàn thành phố ước đạt 104.060,1 tỷ đồng, tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 9-2020, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.473,48 tỷ đồng, tăng 1,99% so với tháng 8-2020 và tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 9 tháng năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhu cầu và tâm lý mua sắm của người tiêu dùng. Mặc dù vậy, tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa, lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố nhìn chung cơ bản ổn định. Một số hàng hóa có sức tiêu thụ tăng so với tháng trước như: sách vở, đồ dùng học tập, máy tính, điện thoại…

Cũng trong 9 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14.098,6 triệu USD, tăng 19,92% so với cùng kỳ năm 2019, đóng góp chủ yếu cho kim ngạch xuất khẩu của thành phố là các mặt hàng điện tử, may mặc, giày dép… Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng năm 2020 ước đạt 14.069,5 triệu USD, giảm 0,11% so với cùng kỳ.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông