Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố ước đạt 264.344 tỷ đồng

14:57 13/02/2022

Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đời sống an sinh của nhân dân và tình hình kinh tế chung của thành phố. Trước thực tế đó, Lãnh đạo và nhân dân thành phố Hải Phòng luôn chủ động các phương án, ứng phó chính xác diễn biến dịch, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hải Phòng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo công tác ngân hàng hoạt động, an toàn, hiệu quả.

Tính đến 31-1-2022, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố ước đạt 264.344 tỷ đồng, tăng 8,56% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, huy động bằng VND ước đạt 251.201 tỷ đồng, tăng 10,48% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 95,03%; ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 13.143 tỷ đồng, bằng 81,57% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 4,97%.

Huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân ước đạt 157.295 tỷ đồng, tăng 5,44% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 59,5%; tiền gửi thanh toán ước đạt 100.798 tỷ đồng, tăng 15,37% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 38,13%; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 6.251 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,36%.

Về công tác tín dụng tính đến 31-1-2022, tổng dư nợ cho vay ước đạt 149.882 tỷ đồng, tăng 14,16% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, cơ cấu dư nợ cho vay bằng VND ước đạt 142.573 tỷ đồng, tăng 14,98% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 95,12%; cho vay ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 7.309 tỷ đồng, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 6,88%.

Cơ cấu dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 75.458 tỷ đồng, tăng 20,65% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 50,34%; cho vay trung, dài hạn ước đạt 74.425 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 49,66%.

Ngọc Hà

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông